Εκδόσεις Yokohama Rubber "Integrated Report 2022"

2022-11-02

Τόκιο, Ιαπωνία — Η Yokohama Rubber Co., Ltd., ανακοίνωσε ότι στις 31 Οκτωβρίου δημοσίευσε την αγγλόφωνη έκδοση της «Ολοκληρωμένης Έκθεσης 2022» στον αγγλικό ιστότοπο CSR της Εταιρείας. Η έκθεση περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των στρατηγικών διαχείρισης και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Yokohama Rubber. Το πρωτότυπο ιαπωνικό δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Ιαπωνικής ΕΚΕ της Εταιρείας στις 31 Αυγούστου.

Αγγλικά "Ολοκληρωμένη Έκθεση 2022" στον ιστότοπο ΕΚΕ https://www.y-yokohama.com/global/csr/information/backnumber_report/

Στο πλαίσιο του Yokohama Transformation 2023 (YX2023), του μεσοπρόθεσμου σχεδίου της Εταιρείας για τα οικονομικά έτη 2021–2023, η Yokohama Rubber εφαρμόζει τη διαχείριση ESG που ενσωματώνει το ESG στις επιχειρηματικές της στρατηγικές. Αντίστοιχα, η Εταιρεία επιταχύνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη ενίσχυση της εταιρικής της αξίας συμβάλλοντας παράλληλα στις τοπικές κοινωνίες και στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων.

Για να κοινοποιήσει τη «δημιουργία αξίας» του Ομίλου Yokohama που δημιουργείται από τις στρατηγικές διαχείρισης και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στα ενδιαφερόμενα μέρη με εύκολο τρόπο, η Yokohama Rubber έχει ενοποιήσει την ετήσια έκθεση και την έκθεση ΕΚΕ που εκδόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε μια ενιαία ολοκληρωμένη έκθεση. Η «Ολοκληρωμένη Έκθεση 2022» είναι μια καλά οργανωμένη και περιεκτική παρουσίαση βασικών οικονομικών πληροφοριών όπως στρατηγικές διαχείρισης και επιχειρηματικές επιδόσεις καθώς και σημαντικές μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και δραστηριότητες κοινωνικής, περιβαλλοντικής, ανθρώπινων πόρων και εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Αναφερόμενος στο «Διεθνές Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Αναφοράς» που υποστηρίζεται από το Διεθνές Συμβούλιο Ολοκληρωμένης Αναφοράς (IIRC) και το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας «Καθοδήγηση για τη Συνεργατική Δημιουργία Αξίας», αποφασίστηκε η δομή και το περιεχόμενο της νέας ολοκληρωμένης έκθεσης με προσεκτική εξέταση των προοπτικές όλων των ενδιαφερομένων και άλλων πιθανών αναγνωστών.

Εκτός από ένα εναρκτήριο «Μήνυμα από τον Πρόεδρο» στο οποίο ο Πρόεδρος της Yokohama Rubber και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Masataka Yamaishi παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση και το όραμα του Ομίλου για το μέλλον, η Ολοκληρωμένη Έκθεση 2022 περιλαμβάνει κεφάλαια με τίτλο «Ιστορίες δημιουργίας αξίας», το οποίο εισάγει τα στοιχεία του Ομίλου διαφοροποιημένες προσπάθειες για τη δημιουργία αξίας· «Στρατηγικές Ανάπτυξης», που περιγράφει τη στρατηγική για κάθε μία από τις επιχειρήσεις του Ομίλου. «Οικονομικά & Μη Οικονομικά Στιγμιότυπα», το οποίο εμφανίζει γραφικά τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του Ομίλου και την πρόοδο των πρωτοβουλιών του ESG. «Initiatives of Sustainability», το οποίο εισάγει τις ευρείες δραστηριότητες του Ομίλου ESG. και «Εταιρική Διακυβέρνηση», η οποία παρουσιάζει τις πολιτικές της διοίκησης που έχουν σχεδιαστεί για να κερδίσουν την ακλόνητη εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων και της κοινωνίας. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης διάλογο με ενδιαφερόμενους φορείς και μηνύματα από εξωτερικούς διευθυντές.

Η Yokohama Rubber Group ανυπομονεί να επικοινωνήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω διαφόρων ευκαιριών και θα συνεχίσει να παρέχει προληπτικά δίκαιες και διαφανείς αποκαλύψεις πληροφοριών μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως η πρόσφατα δημοσιευμένη «Ολοκληρωμένη Έκθεση 2022».

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy